DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu iz Doboja, uz podršku predstavnika Institucije održali su danas radionicu „Da li znamo šta je nasilje?" za učenike i članove Savjeta učenika Medicinske škole u Doboju.

Nakon što su ih mladi savjetnici, njihovi vršnjaci i drugari iz škole, upoznali sa osnovnom definicijom, karakteristikama i vrstama nasilja, učesnici radionice su razgovarali o vršnjačkom nasilju u njihovoj sredini i načinima na koji se može vršiti prevencija ove pojave. Naročito veliku pažnju izazvali su primjeri vezani za elektronsko i seksualno nasilje, što je u skladu sa uzrastom učesnika.

U diskusiju su se aktivno uključili i profesori, koji su na kraju izrazili interes da se saradnja i aktivnosti sa Ombudsmanom za djecu nastave, a naročito one koje uključuju vršnjačku edukaciju.