DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica Ombudsmana za djecu posjetila je Poljoprivredno-medicinsku  školu.

U prvom dijelu posjete razgovarala je sa direktorom i stručnim timom o radu  škole i najčešćim problemima sa kojima se susreću. Škola broji 1050 učenika, razvrstanih u 41 odjeljenje, sa velikim brojem smjerova (zdravstveni, poljoprivredni, stočarski, voćarski, prehrambeni...), od kojih su neki prilagođeni i za učenike sa smetnjama u razvoju. Prema riječima direktora vlada  mnogo veće interesovanje za upis ovih učenika u odnosu na kapacitet škole. Istaknuto je da im je problem i angažovanje i finansiranje personalnih asistenata za te učenike.

U drugom dijelu posjete organizovana je radionica „Da li znamo šta je nasilje?", kojoj je prisustvovalo 18-oro učenika I-9 razreda (smjer voćari i vinogradari) među njima i tri učenika koji nastavu pohađaju na inkluzivnom principu. Učenici su aktivno učestvovali u radionici, navodeći primjere nasilja koje su prepoznali tokom osnovnoškolskog obrazovanja, te kroz igre uloga predstavili vrste nasilja.

Na kraju su se složili da im je bilo jako zanimljivo, da su naučili kako treba da postupaju kad prepoznaju nasilje, te izrazili želju da se slične radionice i sa nekim drugim temama, ponovo održe u njihovoj školi.