DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu Dragica Radović i zamjenik Nada Grahovac razgovarali su danas u Ministarstvu prosvete i kulture sa ministricom mr Natalijom Trivić o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece u obrazovnom sistemu.

Posebno je bilo riječi o obavezi vaspitno obrazovnih ustanova, da u skladu sa zakonom, obezbjede efikasne mehanizme zaštite djece  od različitih oblika nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije u skladu sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, te o obavezi resornog Ministarstva u  donošenju odgovarajućih opštih akata u skladu sa zakonom, posebno Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti učenika. Na inicijativu ombudsmana za djecu, Zakonom je regulisano da će resorno Ministarstvo donijeti jedinstven pravilnik o disciplinskoj odgovornosti učenika.

Zajednička je ocjena da unapređenje brige za djecu zahtijeva stalnu saradnju nadležnih službi i institucija, multidisciplinaran pristup i zajedničko angažovanje, kako bi se u datim uslovima  osigurao najbolji interes djeteta.