DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu Dragica Radović, posjetila je djecu koja u okviru projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske" borave u VIII smjeni u omladinskom odmaralištu u Bečićima, a djecu je posjetio i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. 

Uz podršku Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske  od 2002.godine JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske  kontinuirano realizuje projekat „Socijalizacija djece Republike Srpske" - podrška ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psihofizički razvoj.

Projekat se do 2015. godine realizovao u odmaralištu Kumbor, a od 2016.godine u dječijem odmaralištu, omladinskom hostelu „Užice" u Bečićima.

Ombudsman za djecu Republike Srpske, od svog osnivanja 2009.godine, svake godine posjetom kampu u kojem se realizuje Projekat vrši uvid u stepen poštovanja prava djece i sveukupne uslove njihovog boravka u odmaralištu. Tokom svih tih posjeta Institucija je imala, i ima priliku, da se neposrednim uvidom uvjeri u način i uslove realizacije Projekta.

Djeca iz Milića, Han Pijeska, Pala, Prijedora, Rogatice i Čajniča, koja borave u VIII smjeni u odmaralištu u Bečićima pripremila su prigodan program za goste.

Ovom prilikom ombudsman za djecu i ministar Šeranić su razgovarali o unaprijeđenju uslova i podizanju standarda u dječijem odmaralištu.