DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Udruženje građana „Otaharin" iz Bijeljine, u saradnji sa institucijom Ombudcmana  za djecu RS organizovalo je okrugli sto na temu „Zaštita prava i najboljeg interesa djece u riziku", a u okviru projekta „Društvena uključenost i integracija romske djece", koji će UG „Otaharin" sa partnerima, realizovati u periodu od 2018.-2020.godine.

Krajnji  cilj  Projekta je da se obezbijedi društvena uključenost i unaprijedi kvalitet života romske djece, djece u riziku kao i da im se omogući puni pristup dječijim pravima. U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici institucija i ustanova iz Bijeljine - Centra za socijalni rad, Centra javne bezbjednosti, Osnovnog suda, Tužilaštva, Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć, i Gradske uprave Bijeljina.