DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U organizaciji World Vision u BiH i Mreže Snažniji glas za djecu, u Sarajevu je danas predstavljen Index dječije zaštite 2.0 u BiH.

Ovaj, drugi po redu izvještaj, plod je rada 14 eksperata u oblasti zaštite djece i njihovih prava. Kroz praćenje napretka na osnovu 987 indikatora Izvještaj govori o stepenu uspješnosti BiH u provođenju obaveza preuzetih potpisivanjem UN Konvencije o pravima djeteta. U odnosu na prvi Index iz 2016. godine, ovogodišnji je uključio i analiziranje nekih novih oblasti, između ostalog zaštitu djece u sukobu sa zakonom i zaštitu prava djece izbjeglica.

U Izvještaju je konstatovano da su zakonska rješenja u oblasti zaštite i poštovanja dječijih prava dobra, ali je u nekim dijelovima njihova primjena još uvijek problem.

Opšti je zaključak da je, u odnosu na 2016. godinu, primjetan značajan napredak u svim praćenim oblastima kao što su zaštita djece od diskriminacije, zaštita od svih vidova nasilja, ali su na bazi uočenih slabosti sistema zaštite djece date i preporuke u pravcu popravljanja i poboljšanja položaja i poštovanja prava djece.