DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Danas se obilježava Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije i nasilja. Generalna Skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 1983. godine ovaj dan, sa ciljem podizanja svijesti javnosti  o problemima djece širom svijeta koji su žrtve fizičkog, mentalnog i emocionalnog zlostavljanja. 

UN Konvencija o pravima djeteta najvažniji je pravni okvir za zaštitu djece, koja obavezuje države potpisnice da preduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitili dijete od svih oblika nasilja, te obezbijedili pravni okvir za poštovanje dostojanstva djeteta, fizičkog i psihičkog integriteta, jer  je ostvarivanje ovih prava djeteta ključno za ostvarivanje svih drugih prava djeteta.

Ovaj bi dan trebao podsjetiti ljude širom svijeta kako mnoga djeca pate zbog različitih vidova zlostavljanja i nasilja, ali i naglasiti važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom.