DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

VI Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održan je od 11. do 13. aprila 2019. godine u Banjoj Luci.

Organizator Kongresa bio je je Savez društava psihologa Bosne i Hercegovine - Društva psihologa Republike Srpske, Društva psihologa u Federaciji BiH,  i Društva psihologa Brčko distrikta.

U bogatom programu održana su četri plenarna predavanja, četiri promocije knjige, četri simpozijuma, 10 poster prezentacija, tri panel diskusije i 8 radionica. Organizovana je i stručna akademija „Djeca u zagrljaju medija-jačanje preventivnog uticaja medija u suzbijanju pojave maloljetničkog prestupništva".

Kongresu su ispred institucije Оmbudsmana za djecu prisustvovale psiholog i zamjenica ombudsmana dr Nada Grahovac, koja je zbog uspješne dugogodišnje saradnje izabrana za počasnog člana Društva psihologa Republike Srpske.