DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ovog vikenda, na Hajdučkim Vodama, održan je trening seminar za mlade savjetnike ombudsmana za djecu na temu nasilja. Učesnici su bili mladi savjetnici iz Medicnkse škole, Ekonomske škole i Gimnazije „Jovan Dučić" iz Doboja.

Cilj seminara, koji su održali predstavnici Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj, bio je da mlade savjetnike upozna sa uvijek aktuelnom temom vršnjačkog nasilja, te da im pruži znanja i alate koje mogu koristiti u vršnjačkoj edukaciji na ovu temu. Učesnici su tokom predavanja i učešća u interaktivnim radionicama imali priliku da budu u ulozi slušalaca ali i predavača na radionicama i na taj način steknu praktične vještine koje će im pomoći da stečeno znanje prenesu svojim vršnjacima.

Nakon trening seminara mladi savjetnici održavaće radionice za vršnjake u svojim sredinama na temu nasilja i na taj način doprinijeti prevenciji pojave nasilja u školama a i u svakodnevnom životu.

Aktivnost je realizovana kao dio projekta „Budimo promjena" u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija „Dijalog za budućnost" u kome je Ombudsman za djecu partner Udruženju građana „Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus". Osnovni cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta mladih u procesu pokretanja pozitivnih promjena u društvu te promocija jednakosti i tolerancije.