DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Kancelarija Ombudsmana za djecu Republike Srpske u Bijeljini, organizovala je predavanje na temu „Uloga i značaj sistemske porodične psihoterapije u jačanju profesionalnih kompetencija u radu sa porodicom i djecom".

Predavanje i prezentaciju, realizovala je prof dr.sci.med. Nevena Čalovska - Hercog, iz Beograda, specijalista neuropsihijatar, univerzitetski profesor u Beogradu, nosilac nacionalnog i evropskog sertifikata za psihoterapiju, generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije, ekspert za akreditaciju instituta za trening psihoterapije pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju, sa saradnicima.

Skupu, koji  je održan 07.03.2019.godine u Centru za kulturu u Bijeljini, prisustvovao je veliki broj profesionalaca s područja Bijeljine i Zvornika, iz centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, univerziteta, NVO koje rade sa djecom, kao i studenti Univerziteta u Bijeljini. Po završetku predavanja nastavljen je interakcijski rad, u kome su prisutne kolege mogli da postave pitanja prof.dr Čalovski - Hercog i njenim saradnicima iz AST (Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije) vezana za mogućnost edukacije u oblasti sistemske porodične psihoterapije u Bijeljini.

Prisutni su izrazili zadovoljstvo što im je institucija Ombudmsmana za djecu pružila prilika da se kroz predavanje i razgovor sa eminentnim stručnjakom upoznaju sa najznačajnijim postavkama, principima i efektima sistemske porodične psihoterapije u radu profesionalaca koji rade sa djecom i porodicama.

Zaključak skupa je da jačanjem  profesionalnih kompetencija  stručnih lica omogućavamo kvalitetniju zaštitu djece i porodica u riziku, sa krajnjim ciljem da zadovoljimo najbolji interes djece.