DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Osnovnoj školi „Milan Rakić" u Mjesnoj zajednici Karanovac, danas je otvoren Dnevni centar za podršku djeci i porodici „Gnijezdo", namjenjen prvenstveno djeci koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica i njihovim roditeljima.

Dnevni centri „Gnijezdo", kojih je širom BiH u proteklih deset godina otvoreno 14,  inicirani su u kao jedan od preventivno-interventnih programa, usmjerenih na djecu u riziku uzrasta od 6-15 godina. Cilj otvaranja centara u manjim mjestima je obezbjeđivanje programa trajnije podrške, kako bi se djeca u riziku osnažila i kako bi im se pomoglo da lakše prevazilaze teškoće i izazove sa kojima se svakodnevno susreću.

Standardizovana i prilagođena metodologija usmjerena je na jačanje rezilijentnosti, participacije djece i podsticanje uzajamne podrške. Pristup omogućava individualno praćenje i direktan rad sa djecom, kroz podršku u savladavanju školskog gradiva, kreativne, rekreativne, muzičke i druge radionice za koje djeca pokažu interesovanje.

Rad centara je usmjeren i prema roditeljima djece korisnika, a saradnja se uspostavlja i sa predstavnicima škola i drugih relevantnih ustanova koje pružaju podršku i zaštitu djeci u riziku.

Povodom otvaranja Centra upriličena je dječija predstava "Gnijezdo ljubavi", koja promoviše nenasilje, jednakost i pozitivne vrijednosti.

Otvaranje Centra partnerski je poduhvat  IN fondacije  i World Vision BiH.

Svečanom otvaranju Centra prisustvovale su i predstavnice Ombudsmana za djecu.