DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Na poziv SŠC „Nikola Tesla" Brod, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, posjetio je Centar i održao je tri radionice za učenike prvih razreda. Poziv je usljedio kao nastavak saradnje, u okviru koje je Ombudsman za djecu organizovao radionice „Da li znamo šta je nasilje" u prošlogodišnjem ciklusu aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Radionice su održane sa po dva odjeljenja. Nakon predstavljanja institucije Ombudsmana za djecu, učenike smo upoznali sa odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, a potom se razgovaralo o nasilju s naglaskom na verbalno i nasilje putem mobilnih telefona. Raspoloženje učenika i njihova zainteresovanost za razgovor, najbolji su pokazatelji da je ova tema uvijek zanimljiva i da je o njoj potrebno stalno govoriti. Učenici su iznosili svoje stavove o uzrocima nasilja i posljedicama koje ono ostavlja na žrtvu, kao i o problemima s kojima se susreću. Zaključak je da bi trebalo raditi i sa roditeljima, s obzirom na ulogu i značaj porodice u procesu obrazovanja i vaspitanja djeteta.

Imajući u vidu zainteresovanost djece, ali i potrebu da se o pojavi nasilja stalno govori, rukovodstvo škole je predložiloda se slične radionice održe i sa učenicima drugog i trećeg razreda.