DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U organizaciji potpredsjednika Narodne skupštine gdina Petković Milana, u Banja Luci je danas održan okrugli sto na temu „Da li je zakon iznad prava djeteta", a na inicijativu učenika III razreda Medicinske škole u Banja Luci, koji u okviru projekta „Ja građanin" pokreću inicijativu da sva djeca i u uzrastu od 15-18 godina imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu.

Okruglom stolu, pored učenika Medicinske škole prisustvovali su i predstavnici nadležnih institucija.

Nada Grahovac, zamjenica ombudsmana za djecu, između ostalog je istakla da je zahtjev Konvencije, da sva djeca pod istim uslovima ostvarujuju prava iz Konvencije. S obzirom da zdravstvena zaštita nije pod istim uslovima osigurana za svu djecu, neophodne su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim bi se izmedju ostalog obezbjedilo i da:

-ovjera zdravstvene knjižice nije uslovljena plaćenim doprinosima za djecu do 18 godina života, a ne  samo do 15 godina kao što je sada,

-djeca do 18 godina života su oslobođena plaćanja participacije, a ne samo do 15 godina kao što je sada.