DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Kancelariju Ombudsmana za djecu Republike Srpske u Bijelјini posjetila je gospođa Tatjana Junuzagić, predstavnica GIZ-a - Nјemačke organizacije za međunarodnu saradnju, koja u ime Nјemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj djeluje u BiH od 1995. godine.

Prilikom posjete je, kao nacionalni kooridinator regionalnog projekta GIZ-a „Socijalna prava za ranjive grupe" (SoRi), predstavila rezultate projekta, koji je realizovan u periodu od 2015-2018. godine u Bijelјini, Tuzli, Brčko Distriktu i Gradačcu, sa cilјem da klјučni akteri, kao što su centri za socijalni rad, lokalne uprave i nevladine organizacije pobolјšaju uslove za osiguranje jednakih osnovnih socijalnih prava za ranjive grupe u odabranim opštinama, među njima i za djecu ovih kategorija. Kao ishod realizacije Projekta izdata je i publikacija „Socijalna i lјudska prava ranjivih grupa" (Vodič za profesionalce), koji se već nalazi u primjeni u institucijama i ustanovama cilјnih opština i gradova.

Gđa Junuzagić je najavila novi projekat GIZ-a sa radnim naslovom „Socijalna inkluzija i reintegracija posebno ranjivih grupa u Istočnoj Evropi", koji bi takođe imao regionalni karakter, a čiji je početak planiran za septembar 2019. godine. U cilјu pripreme tog Projekta misija ekesperata GIZ-a iz Nјemačke će tokom marta mjeseca posjetiti zemlјe regije u kojima će biti realizovan. Između ostalog planiraju posjetu i BiH, i to Bijelјini i Sarajevu. Izrazili su želјu da prilikom posjete Bijeljini, eksperti pored Gradske uprave, posjete i kancelariju Ombudsmana za djecu u Bijelјini.

Zaklјučeno je da bi moguću, zajednički definisanu buduću saradnju između GIZ-a i Ombudsmana za djecu Republike Srpske, trebalo iskoristiti kao priliku za unapređenje položaja djece, kao najosjetlјivije kategorije stanovništva.