DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Na poziv rukovodstva Osnovne škole „Ivo Andrić" iz Teslića, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj, posjetio je Osnovnu školu „Ivo Andrić" u Tesliću. Poziv je uslijedio kao nastavak dobre saradnje sa ovom školom, koja je započeta ciklusom radionica iz programa „O tvojim pravima u tvojoj školi". Po mišljenju uprave škole radionica „Da li znamo šta je nasilje?", održana jesenas u ovoj školi, bila je veoma korisna, pa su predložili da se slična radionica održi i za učenike dva odjeljenja sedmog razreda sa posebnim naglaskom na vršnjačko verbalno nasilje, nasilje putem mobilnih telefona i na društvenim mrežama.

Stručni tim škole, na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu s djecom, smatra da je potrebno posebnu pažnju posvetiti djeci tog uzrasta i upoznavati ih s problemima i posljedicama vršnjačkog nasilja.

Raspoloženje djece i njihova zainteresovanost za razgovor o predloženoj temi i o problemima sa kojima se susreću, najbolji su pokazatelj da je ova tema uvijek zanimljiva i da je o njoj potrebno stalno govoriti. Razmišljanje i stavovi djece o uzrocima nasilja, posljedicama i problemima sa kojima se žrtve nasilja susreću, takođe su pokazatelj da je o vršnjačkom verbalnom maltretiranju i nasilju, koje se danas vrši i putem mobilnih telefona i na društvenim mrežama, potrebno razgovarati i sa roditeljima s obzirom na ulogu i značaj porodice u procesu vaspitanja djeteta, ali je potrebno i pojačati aktivnosti radi jačanja mehanizma zaštite djece od nasilja.

Radionici su prisustvovali zainteresovani nastavnici i školski pedagog i psiholog. Nakon  radionice održan je sastanak sa stručnim timom škole, na kojem je razgovarano o vršnjačkom nasilju i o problemima koje ono nosi, o primjeni Protokola o postupanju uslučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, o potrebi jačanja svijesti odraslih o ozbiljnosti posljedica koje djeca žrtve nasilja trpe i nose u sebi.

Svi oni koji rade sa djecom dužni su da, od njihovog najranijeg uzrasta, rade na stalnoj prevenciji vršnjačkog nasilja i na pružanju zaštite i pomoći žrtvama nasilja. Zbog pozitivnih rezultata i zainteresovanosti učenika dogovoren je nastavak saradnje škole i Institucije.