DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U organizaciji Ombudsmana za djecu, u Doboju je danas održan okrugli sto na temu „Prevencija upotrebe duvana i alkohola među djecom i omladinom".

Pored ombudsmana za djecu Dragice Radović i saradnika, u diskusiji su učestvovali i predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta, PU Doboj, republičkih i gradskih inspekcija, predstavnici Centra za socijalni rad, srednjih škola iz Doboja, Savjeta učenika Medicinske škole, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i Doma zdravlja Doboj.

U uvodnom dijelu predstavljen je poseban izvještaj Ombudsmana za djecu na temu upotrebe duvana i alkohola među omladinom i djecom i rezultati relevantnih istraživanja, te iskustva Centra za zaštitu mentalnog zdravlja. Učesnici su iznijeli svoja iskustva i prijedloge od kojih se većina odnosila na potrebu osnaživanja i rada sa roditeljima i djecom još od najranije dobi u cilju prevencije konzumiranaj alkohola i razvoja bolesti zavisnosti. Istaknuto je potreba da se u nastavni plan i program kao poseban predmet uvrsti „zdravstveno vaspitanje i zdravi stilovi života", jer je praksa pokazala da razmatranje ovih tema tokom časova odjeljenskih zajednica nije dovoljno. Naglašena je neophodnost pojačanog nadzora i kontrole od strane nadležnih inspekcija u cilju smanjenja dostupnosti duvana i alkohola maloljetnim licima.

Ombudsman za djecu uvažiće sugestije i zaključke sa ovog skupa i uvrstiti ih u preporuke nadležnim ministartsvima i institucijama.