DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Desetog decembra širom svijeta obilježava se donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948.godine, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, u Sarajevu je danas održana konferencija „Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti - razmjena iskustava i razgovor o strategijama borbe protiv vršnjačkog nasilja". Cilj konferencije je iznošenje problema sa kojima se suočavaju djeca, razmjena saznanja, iskustava i dobrih praksi borbe protiv vršnjačkog nasilja koje su razvile pojedine institucije i nevladine organizacije iz BiH.

U panelu su učestvovali predstavnici institucija, kao i nevladinih organizacija, koji se bave pojavom vršnjačkog nasilja. Kroz diskusije je naglašeno da su današnja djeca osim fizičkog veoma često suočena i sa verbalnim nasiljem, a naročito nasiljem u virtuelnoj sferi. Djeca koriste „društvene mreže", tako da se nasilje dešava i na internetu gdje je teže koristiti mehanizme zaštite.

Ombdusman za djecu Republike Srpske Dragica Radović istakla je da škole moraju biti ustanove sa nultom tolerancijom nasilja i da je „Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece", prvi i veoma važan korak koji bi trebao voditi ka smanjenju nasilja nad i među decom. Naglasila je da se zaštita djece od nasilja provodi kroz prevenciju vršnjačkog nasilja, koja mora biti sistematska i kontinuirana od najranijeg uzrasta, a ako se nasilje desi neophodna je adekvatna reakcija nadležnih službi, ustanova i institucija.

Zajednički je stav učesnika konferencije da djeca trebaju ljubav, pažnju i zaštitu ali isto tako zahtjevaju i nadzor. Uz prava djece idu i obaveze i odgovornost. Vaspitanje djece treba biti zajednički zadatak roditelja, škole i svih onih koji rade s djecom i za djecu.