DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, uz podršku UNICEF-a BiH, organizovalo je  je Konferenciju „Razvoj hraniteljstva u Republici Srpskoj".

Na Konferenciji su pored predstavnika Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i UNICEF-a prisustvovali i predstavnici relevantnih ustanova i centara za socijalni rad i svi partneri koji dugogodišnjim radom jačaju sistem socijalne, porodične i dječije zaštite u Srpskoj. U uvodnom obraćanju holandskog eksperta Rene de Bota istaknut je značaj uloge Ombudsmana za djecu Republike Srpske u realizaciji projekta na afirmaciji hraniteljstva u Srpskoj. Učesnici skupa bili su u prilici  da se upoznaju sa iskustvima i novostima u sistemu zaštite djece bez roditeljskog staranja u Republici Srpskoj i namjerom da se promoviše jačanje biološke porodice i podsticaj u razvoju alternativnih modela brige, s posebnim naglaskom na specijalizovano hraniteljstvo.

Konferenciji je prisustvovala i zamjenica ombudsmana za djecu mr Jovanka Vuković.