DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, organizovalo je tematsku sjednicu „Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje uključenosti i ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini", koja je održana u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine.

U radu sjednice učestvovali su predstavnici Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, koordinacionog odbora organizacije invalida Republike Srpske, FOND-a zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona FBiH, Saveza gluvih i nagluvih RS, kao i predstavnici drugih relevantnih udruženja i institucija.

Ombudsman za djecu Dragica Radović, pozdravila je učesnike sjednice i prenijela iskustva institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske u primjeni međunarodnih i domaćih propisa, koji regulišu uslove i obaveze ostvarivanja prava djece sa poteškoćama u razvoju.

Nakon diskusije koja je organizovana u dva panela, učesnici Tematske sjednice su usvojili zaključke, koje će uputiti relevantnim resorima.