DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Kancelarija UNICEF-a u Bosni i Hercegovini pokrenula je „U-Report BiH", online platformu koja se koristi u četrdeset zemalja svijeta, kako bi podržali angažovanje i učestvovanje mladih u procesima donošenja odluka i time unaprijedili pravo djece na mišljenje i participaciju zagarantovano djeci UN Konvencijom o pravima djeteta.

Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a, je podvukla važnost učestvovanja u takvom projektu, posebno za mlade, i posebno istakla da će U-Report omogućiti djeci i mladima da iskažu svoje mišljenje o temama koje ih se tiču, kao i da steknu uvid u mišljenja svojih vršnjaka. Ovo će omogućiti donosiocima odluka da svoje odluke donose na osnovu mišljenja djece i mladih, jer će im ova platforma obezbijediti validne informacije u stvarnom vremenu. Pored predstavnika vladinih institucija, civilnog društva, medija, grupa mladih i drugih institucija, prezentaciji je prisustvovao predstavnik Ombudsmana za djecu iz dobojske kancelarije.