DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Povodom Međunarodnog dana prava djeteta, u organizaciji Vijeća za djecu BiH, koje djeluje pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, u Sarajevu je održana regionalna konferencija „Inkluzivno obrazovanje i aktivne politike za najbolji interes djeteta".

Na konferenciji su učestvovali predstavnici relevantnih ministarstava, lokalnih i regionalnih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i predstavnici UNICEF-a. U radu skupa učestvovale su i zamjenice ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Konferencija je bila posvećena pravu djece na obrazovanje i zaštitu i radila je u dva panela. U prvom panelu „Inkluzivno obrazovanje-upotreba romskog jezika" učestvovala je Jovanka Vuković, a u drugom „Aktivne politike za najbolji interes djeteta-suzbijanje nasilja nad djecom", Nada Grahovac.

Na plenarnom dijelu konferencije promovisan je vodič za profesionalce „Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta".