DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Povodom Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja djece, Ombudsman za djecu podsjeća da je prioritetni zadatak porodice, a zatim i svih koji rade sa djecom da spriječe svaki oblik nasilja nad i među djecom, da obezbijede ravnopravne uslove za život, zdravstvenu zaštitu, socijalnu inkluziju i integraciju, dostupno kvalitetno obrazovanje, igru i druženje i sve drugo što je potrebno za zdravo odrastanje djece.

Zlostavljanje i zanemarivanje djece vrlo je ozbiljan problem, koji uzrokuje brojne, veoma teške i dugotrajne posljedice na njihov razvoj. Zanemarivanje i zlostavljanje djece nije problem samo pojedinca ili njegove porodice, već je problem svih nas, društvene zajednice u cjelini, jer je naš svakodnevni zadatak da osiguramo djeci sigurno okruženje za odrastanje.