DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Edukativnu radionicu „Da li znamo šta je nasilje?", zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske mr Jovanka Vuković, realizovala je danas sa učenicima VI5 odjeljenja Osnovne škole „Vuk Karadžić" u Bijeljini.

U razgovoru sa direktorom, saznali smo da školu pohađa 1439 učenika razvrstanih u 66 odjeljena, te da pored centralne škole postoje i područna odjeljenja u selima Popovi i Amajlije. U centralnoj školi  postoji odjeljenje, koje  u skladu sa svojim kapacitetima, pohađa 25-oro mališana sa smetnjama u razvoju. Još 18-oro učenika, koja imaju smetnje u razvoju, se nalazi u inkluzivnim odjeljenjima ove škole, a četiri učenika imaju i personalne asistente.

Edukativna radionica organizovana je u inkluzivnom odjeljenju, koje pohađaju dva učenika sa smetnjama u razvoju. Interaktivni rad sa ovim učenicima je bio vrlo intenzivan i oni su pokazali potpunu otvorenost na temu nasilja. Bilo je zanimljivo da su iznosili konkretne primjere za gotovo sve vrste nasilja iz njihovog okruženja. Potencirali su problem vršnjačkog nasilja, koji se desio u njihovom odjeljenju na velikom odmoru, neposredno prije početka radionice. To je bila prilika da konkretno, kroz novonastalu situaciju vršnjačkog nasilja prođemo zajedno - da se ukaže na korake u primjeni Protokola, analiziraju reakcije, postupanja, kao i osjećanja direktnih aktera i posmatrača. Razgovaralo se o motivima, uzrocima i posljedicama nasilja među vršnjacima koje su se desile, ali i koje su mogle da se dese. Do kraja radionice, uz aplauz odjeljenja, dva „nasilnika" su se izvinila jedan drugom i drugarski pomirili.

Po završetku radionice, o cjelokupnom događaju upoznali smo psihologa škole, kako bi stručni tim škole nastavio rad sa ovim odjeljenjem, kome je očigledno potrebna podrška.