DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Na poziv predstavnika Švedske organizacije "MYRIGHT- Empowers people with disabilities", ombudsman za djecu Dragica Radović posjetila je sjedište predstavništva ove organizacije u Sarajevu.

Sa koordinatoricama projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada! - Razumijevanje i sprovođenje člana 24. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom o inkluzivnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini", koji ova organizacija implementira zajedno sa Udruženjem „Duga", razgovarala je o unaprijeđenju položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom i mogućnostima zajedničkog djelovanja u budućnosti.

Koordinatorice projekta su istakle da je cilj projekta  jačanje kapaciteta institucija u Bosni i Hercegovini, prvenstveno onih, nadležnih za obrazovanje, kao i angažovanje organizacija civilnog društva, kako bi bolje i efikasnije implementirali i vršili monitoring inkluzivnih politika i praksi.