DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", zamjenica оmbudsmana za djecu Republike Srpske, mr Jovanka Vuković, posjetila je bijeljinsku Gimanziju i sa učenicima prvog razreda realizovala edukativnu radionicu  „Da li znamo šta je nasilje?".

Novopečeni gimnazijalci na početku radionice nisi bili baš „pričljivi", ali što je radionica više odmicala postajali su sve otvoreniji i čak su iznosili lična iskustva u vezi sa fizičkim i psihičkim nasiljem. Značajno je napomenuti da su, i pored činjenice da su tek krenuli u Gimnaziju, stručni tim škole prepoznali, kao adresu na koju  bi se obratili u slučaju nasilja. Ovo je svakako za pohvalu, pošto to nije bila česta pojava u prethodnim školama. Tim škole čine pedagog, psiholog i socijalni radnik, koji se po riječima direktora Gimnazije, učenicima predstavljaju već na početku školske godine.

Sastanak sa direktorom i pedagogom škole održan je po završetku radionice. Kako kažu, trude se da što više pažnje posvete učenicima i da održe kvalitet nastavnog, ali i vaspitnog procesa. Istakli su da je narkomanija veliki problem ne samo ove škole, nego i mladih uopšte. Posebno su apostrofirali spoznaje do kojih su iskustveno došli, da su roditelji, vrlo često najslabija karika u vaspitnom procesu učenika, tj. da se odnose prezaštitnički, nekritički i da malo vremena posvećuju svojoj djeci u njihovoj najosjetljivojoj životnoj dobi.

Zaključak sastanka je da bi se sa roditeljima trebalo raditi na jačanju njihovih roditeljskih kapaciteta i kompetencija, a u najboljem interesu djece.