DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U nastavku aktivnosti ovogodišnjeg ciklusa radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnik Ombudsmana za djecu posjetio je Osnovnu školu „Sveti Sava" u Modriči, razgovarao sa psihologom škole, a sa đacima  prvog odjeljenja devetog razreda održao radionicu na temu  „Da li znamo šta je nasilje?".

Učesnici radionice bili su veoma zainteresovani za razgovor, svojim znanjem pokazali su da se u školi razgovara o pojavi, vrstama, i razlozima zbog kojih dolazi do sukoba i nasilja. Iznosili su svoje stavove i zaključke u vezi sa problemima i posljedicama koje nasilje nosi, a naročito im je bilo zanimljivo da pokažu kako bi se ponašali i šta bi činili u pojedinim situacijama, u kojima bi se mogli naći kao žrtve ili svjedoci nasilja.

Obećali su da će svoja nova saznanja i zapažanja, koja su stekli na ovoj radionici, prenijeti svojim drugarima, ali i roditeljima. Svoje zadovoljstvo izborom teme, pokazali su željom i molbom da se ovakva radionica ponovi.