DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Aktiv direktora osnovnih škola regije Semberija, je 01.11.2018.godine u JU OŠ „Sveti Sava" u Bijeljini održao  redovnu sjednicu. Pored direktora 18 osnovnih škola koje pripadaju ovoj regiji (Bijeljina, Ugljevik i Lopare), sjednicu su prisustvovali i  predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda, kancelarija u Bijeljini, OSCE-a i zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske, mr Jovanka Vuković.

Raspravljalo se o aktuelnim problemima ovih škola, ali je na dnevnom redu bilo i obraćanje zamjenice ombudsmana za djecu, sa ciljem da se predstavi kancelarija u Bijeljini kao prilika za kvalitetnu saradnju u cilju unapređenje položaja učenika u osnovnoškolskom obrazovanju ove regije.

Tom prilikom je ispred institucije Ombudsmana ukazano na nekoliko pitanja, koja zavređuju pažnju u smislu njihovog analiziranja, iznalaženja najboljeg rješenja i kasnije definisanja eventualnih preporuka. Razgovaralo se o dužini trajanja postupka procjene potreba i usmjeravanja učenika sa smetnjama u razvoju i kako to utiče na prilagođavanje individualnog nastavnog programa za tu djecu. Tema je bila i (ne)riješene arhitektonske barijere u školama, zatim primjena Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece u praksi, te  realizacija edukativnih radionica u oblasti dječijih prava. Istaknuto je da su ovi sastanci prilika da se detektuju autentični problemi učenika osnovnih škola sa terena, razmjene iskustva i definišu pravci djelovanja i saradnje institucije Ombudsmana i škola.

Shodno tome, dogovoreno je da u skladu sa svojim obavezama zamjenica ombudsmana bude prisutna na narednim sjednicama Aktiva direktora regije Semberija.