DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U organizaciji Fondacije „Ženski centar" Trebinje u Banjoj Luci je 31.10.2018. godine održan okrugli sto na temu „Prijedlog dopune Porodičnog zakona Republike Srpske".

Cilj okruglog stola bio je prezentacija dijela aktivnosti Fondacije, čiji rezultat je prijedlog amandmana na član 106. stav 4. Porodičnog zakona, koji se tiče oduzimanja roditeljskog prava, ali i razmijena iskustava i praksi stručnjaka iz ove oblasti, kako bi se obezbijedila adekvatne zaštite interesa i prava djece iz oblasti koju reguliše Porodični zakon Republike Srpske.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici sudova u Banjoj Luci, Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, nadležnih ministarstava, poslaničkih klubova, Gender centra, Društva psihologa RS, Asocijacije poligrafskih i psiholoških ispitivanja, Centra za socijalni rad Banja Luka, nevladinih organizacija, ali i ombudsman za djecu Dragica Radović.

Ombudsman za djecu je podsjetila je da je Institucija podnijela Inicijativu za izmjene i dopune Porodičnog zakona Republike Srpske 2010. godine po više osnova, te da su neki od prijedloga usvojeni Zakonom o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS", broj: 63/14), kao i da je Godišnjim izvještajem o radu Ombudsmana za djecu za 2017. godinu naglašena potreba za dodatnim izmjenama i dopunama Porodičnog zakona.