DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica  Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči, danas je posjetila Osnovnu školu „Sveti Sava".

U razgovoru sa školskim psihologom saznali smo da je u ovoj vaspitnoobrazovnoj ustanovi u školskoj 2018/2019 godini upisano neznatno manje učenika, u odnosu na prethodnu. Učenici se ističu u nastavnim i vannastavnim aktivnosti, redovno osvajaju nagrade u raznim školskim a naročito sportskim aktivnostima, a tradicionalno osvajaju neku od nagrada u lokalnoj zajednici u uređenju školskog dvorišta.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u jednom odjeljenju VIII razreda, a učestvovali su i predstavnici Mladih edukatora ove škole. Učenici su pokazali interes za temu, a posebno su bili zadovoljni interaktivnim načinom rada. Pokazali su spremnost da razgovaraju o nasilju, znaju prepoznati pojedine oblike nasilnog ponašanja, a razgovaralo se i o njegovim uzrocima i posljedicama.

Kako kažu, u njihovoj sredini ima verbalnog nasilja, ali ne u velikoj mjeri, a dosada nisu zapazili teže slučajeve povrede dječijih prava.