DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U skladu sa planiranom vremenskom dinamikom realizacije aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske mr Jovanka Vuković, danas je posjetila OŠ „Sveti Sava" u Bijeljini.

U razgovoru sa direktorom i psihologom, saznali smo da školu pohađa blizu 1300 učenika u preko 50 odjeljenja. Imaju koordinatora za borbu protiv nasilja, a i dio su gradskog koordinacionog tijela za borbu protiv nasilja. Smatraju da problem nasilja nije značajno izražen u njihovoj školi. Na sastanku se razgovaralo i o položaju nadarenih učenika i o aktivnostima škole usmjerenih na podršku nadarenoj djeci. Istaknuto je da su ponekad talentovana djeca, baš zbog toga, na meti  vršnjačkog nasilja, na šta treba obratiti posebnu pažnju. Sagovornici su se složili da je u borbi protiv nasilja, ali i u razvijanju dječijih potencijala, pored škole, vrlo važna porodica. Shodno tome, trebalo bi razmišljati o tome da kroz obrazovni sistem učenike više informišemo o značaju porodice i porodičnih vrijednosti.

Edukativna radionica „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa učenicima VII2 razreda. Iako se na časovima odjeljenske zajednice obrađuje tema nasilja, učenici su pokazali veliki interes, postavljali pitanja i vrlo otvoreno iznosili svoja iskustva. Posebno su se aktivno uključili u „igru uloga" na temu vršnjačkog nasilja. Najveći broj učenika bi problem bilo koje vrste nasilja prvo prijavio roditeljima, a onda i omiljenom nastavniku u školi. Istakli su potrebu da negdje u školi mogu  da iznesu svoje primjedbe na rad nastavnika, na nastavno gradivo i rad škole uopšte, i da to „neko ozbiljno shvati".