DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

JU Stručna i tehnička škola u  Derventi bila je domaćin i istovremeno učesnik u organizaciji radionice Ombudsmana za djecu iz programa „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Ljubazni predstavnici škole, školski pedagog i psiholog iznijeli su podatke o nastanku, organizaciji i aktivnostima škole, koju trenutno pohađa 476 đaka. U ovoj školi učenici stiču znanja iz četiri struke i to: iz oblasti ekonomije, prava i trgovine, iz oblasti poljoprivrede i prerade hrane, zatim iz ugostiteljstva i turizma i iz mašinstva i obrade metala. U razgovoru o uvijek aktuelnoj temi nasilja, istakli su da tu pojavu veoma ozbiljno shvataju i da nastoje da, kroz rad školskih organa sa đacima i njihovim roditeljima, kao i kroz saradnju sa organima lokalne zajednice, preventivno djeluju na suzbijanju svakog vida nasilja, te su s tim u vezi izrazili zadovoljstvo posjetom i održavanjem planirane radionice na temu nasilje.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa đacima drugog odjeljenja prvog razreda koji se školuju za turističke tehničare. Za početak učesnici radionice upoznati su sa organizacijom, nadležnostima i načinom rada Institucije, a potom su učestvovali u veoma zanimljivom razgovoru o pojavi i oblicima nasilja. Pokazali su da o temi već dosta znaju, vrlo lako su odredili definiciju i vrste nasilja, kao i moguće posljedice na žrtvu nasilja.

Zajednički su zaključili da o nasilju u bilo kojem obliku ne treba da ćutimo i da je otvoren razgovor o ovom problemu, počev od razgovora u porodici pa do škole i drugih ustavova, preventivno djelovanje na njegovom suzbijanju.