DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su Gimnaziju u Gradišci.

Razgovarali su sa pedagogom i psihologom o radu i aktivnostima škole. Gimnaziju trenutno  pohađa 300 učenika, a stručna služba ističe da su posebno zadovoljni radom Savjeta učenika, koji je veoma aktivan; sarađuje sa lokalnom zajednicom i NVO sektorom, a organizuju i humanitarne akcije.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa učenicima jednog odjeljenje drugog razreda i predstavnicima Savjeta učenika. Učesnici radionice su se upoznali sa nadležnostima i načinom rada Institucije, za koju su mnogi prvi puta čuli, a onda i o osnovnim odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja. Tema im nije nepoznata pa se otvoreno razgovaralo o uzrocima, vrstama i posljedicama nasilja nad djecom. Smatraju da je od svih oblika, psihičko nasilje možda najopasnije, jer ga je teško prepoznati, dok za nasilje na internetu ističu da je možda najčešća vrsta nasilja.

Ako bi imali saznanja da je neko dijete žrtva bilo kojeg oblika nasilja o tome bi razgovarali sa pedagogom, psihologom škole ili sa nekim profesorom. Ovakav stav učenika govori o povjerenju i otvorenosti stručne službe i nastavnog osoblja za sve probleme s kojima bi se djeca mogla suočiti, što je svakako za pohvalu.