DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U sklopu aktuelnog ciklusa radionica Ombudsmana za djecu „O tvojim pravima u tvojoj školi", zamjenica ombudsmana Jovanka Vuković posjetila je danas Ekonomsku školu u Bijeljini.

U razgovoru s direktorom škole saznali smo da Ekonomska škola u Bijeljini  datira od 1959. godine i da broji 610 učenika. Problem nasilja u školi ozbiljno shvataju i rade značajno na njegovoj prevenciji, zajedno sa učenicima i roditeljima. Direktor je napomenuo da škola ima Koordinaciono tijelo za borbu protiv nasilja, školskog policajca, a na inicijativu Savjeta roditelja postavljen  je i  video nadzor. U razgovoru je apostrofirao i značaj rada Savjeta učenika ove škole, koji je prepoznatljiv po organizovanju humanitarnih aktivnosti i radionica s ciljem borbe protiv diskriminacije.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?"održana je sa članovima Savjeta učenika. Bilo je zadovoljstvo razmijeniti teorijske spoznaje i njihova iskustva u vezi sa problemom nasilja nad  djecom i mladima. Svakako je bilo zanimljivo čuti i njihove autentične prijedloge kako u konkretnoj situaciji razriješiti problem vršnjačkog nasilja.

Poseban utisak je činjenica da su ovi mladi ljudi prepoznali veliki značaj porodice i njenog uticaja na djecu, koji vide kao jedan od  uzroka pojave nasilja nad djecom, ali i kao vid  korjenitog rješenja.