DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu svake godine od kraja septembra pa do Međunarodnog dana prava djeteta, 20.novembra, realizuje radionice „O tvojim pravima u tvojoj školi" u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske.

S obzirom da su radionice o prepoznavanju i prevenciji nasilja koje su realizovane tokom prethodnih školskih godina u 130 osnovnih i srednjih škola u Republici izazvale veliko interesovanje, predstavnici Institucije će i ove godine realizovati radionice pod nazivom „Da li znamo šta je nasilje?˝. Kako je upoznavanje djece s pravom na zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koje im garantuje UN Konvencija o pravima djeteta, ušlo u Nastavni plan i program, kao obavezna tema na časovima odjeljenjske zajednice, smatramo da ćemo ovim radionicama borbi protiv nasilja dati svoj doprinos.

Radionice su namijenjene članovima savjeta učenika osnovnih i srednjih škola, i pojedinim odjeljenjima ili grupama djece, prema dogovoru i potrebama svake pojedinačne škole, a cilj je edukacija učenika kako prepoznati nasilje, kome ga prijaviti i kako raditi na njegovoj prevenciji. Ove godine predstavnici Institucije realizuju radionice prema sljedećem rasporedu:

1.   24.09.2018.   OŠ „Jovan Dučić" Bijeljina

2.   25.09.2018.  OŠ „Petar Kočić" Mrkonjić Grad

3.   26.09.2018.  OŠ „Vuk Karadžić" Trebinje

4.   27.09.2018.  OŠ „Sveti Sava" Modriča

5.   01.10.2018.  OŠ „Ćirilo i Metodije" Glavičice

6.   02.10.2018.  OŠ „Vojislav Ilić" Krupa na Vrbasu

7.   04.10.2018.  OŠ „Šamac" Šamac

8.   08.10.2018.  OŠ „Meša Selimović" Janja, Bijeljina

9.   09.10.2018.  OŠ „Ivo Andrić" Prnjavor

10.  11.10.2018.  Srednja škola „Nikola Tesla" Brod

11.  15.10.2018.  Ekonomska škola Bijeljina

12.  16.10.2018.  Gimnazija Gradiška

13.  18.10.2018.  OŠ „Vuk Karadžić" Teslić

14.  22.10.2018.  OŠ „Sveti Sava" Bijeljina

15.  23.10.2018.  Srednja škola Čelinac

16.  24.10.2018.  OŠ „Sveti Sava" Foča

17.  25.10.2018.  OŠ „Sutjeska" Modriča

18.  29.10.2018.  OŠ „Stevan Nemanja" Dragaljevac, Bijeljina

19.  30.10.2018.  Medicinska škola Banja Luka

20.  01.11.2018.  OŠ „Ivo Andrić" Đuliići, Teslić

21.  05.11.2018.  Gimnazija, Bijeljina

22.  06.11.2018.  OŠ „Jovan Dučić" Zalužani, Banja Luka

23.  07.11.2018.  OŠ „Veselin Masleša" Foča

24.  08.11.2018.  Stručna škola za radnička zanimanja Derventa

25.  12.11.2018.  OŠ „Vuk Кaradžić" Bijeljina

26.  13.11.2018.  OŠ „Vuk Karadžić" Banja Luka

27.  14.11.2018.  OŠ „Petar Petrović Njegoš" Istočno Sarajevo, Ilidža

28.  15.11.2018.  OŠ „Obudovac" Obudovac