DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj Osnovnoj školi „Šamac" u Šamcu, nastavljene su aktivnosti iz programa  „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Tom prilikom održan je sastanak sa direktorom škole i školskim pedagogom, o radu škole i aktivnostima koje se u školi redovno provovode s ciljem zaštite djece od nasilja. Naglašena je potreba preventivnog djelovanja i rada sa djecom i u nižim razredima, ali i sa njihovim roditeljima radi sprečavanja ove pojave.

U radnom dijelu posjete sa đacima drugog odjeljenja osmog razreda održana je radionica „Da li znamo šta je nasilje?", na kojoj su djeca pokazala dobro poznavanje materije, ali i veliku zainteresovanost za temu, zbog čega je rad sa grupom posebno zaiteresovane djece bio produžen. Interesantan im je bio razgovor o Instituciji, načinu rada i postupanja u pojedinim slučajevima. Učenici su otvoreno pričali i iznosili svoja zapažanja i iskustva u slučajevima vršnjačkog verbalnog nasilja za koje su istakli da se dešava i u njihovoj sredini. Smatraju da, pošto žive u manjoj sredini i međusobno se poznaju, nasilja gotovo i nema. Navodili su i primjere sukoba koji nastanu u žaru igre ili spoprtskih takmičenja, što ne smatraju klasičnim oblikom nasilja. Mnogo njih je istaklo da bi se, u sličaju da su žrtve nasilja, za pomoć obratili porodici, a potom i osoblju u školi, pa i drugim ustanovama.

Na kraju su izrazili zadovoljstvo što su bili odabrani da učestvuju u ovakvoj radionici, uz želju da se ponovo susretnemo.