DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Doboju je danas povodom Dana mentalnog zdravlja otvorena prigodna izložba.
Izložba je upriličena u prostoru galerije Centra za kulturu, Doboj a radove nastale u okviru radne terapije izložili su pacijenti Centra za mentalno zdravlje i pacijenti JZU Bolnice Sv. Aposotol Luka u Doboju, te korisnici usluga Fondacije za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju. Izložbu je otvorio i o radovima govorio akademski slikar iz Doboja gospodin Drago Handanovic. Ova izložba bila je prilika da se ukaže na važnost brige društva o mentalnom zdravlju stanovništva, a kako je naglašeno, za tu brigu neophodna je saradnja različitih institucija u zajednici.

Otvaranju izložbe prisustvovali su i predstavnici Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj. Kancelarija Ombudsmana za djecu RS u Doboju ostvaruje dugogodišnju saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje i podržava izuzetne napore Centra da u  svakoj prilici obezbijedi profesionalnu pomoć u najboljem interesu djeteta  u oblasti ostvarivanja njihovog prava na zdravstvenu zaštitu.