DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji JZU Univerzitetska bolnica Foča, Centar za zlostavljanu i zanemarenu djecu i Ombudsmana za djecu RS, u Foči je danas održan okrugli sto na temu "Zaštita prava djece i borba protiv nasilja", u čijem radu su učestvovali predstavnici centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i policijskih uprava sa područja Hercegovine.

Ombudsman za djecu Dragica Radović podsjetila je na obaveze subjekata zaštite djece i njihovih prava, na neophodnost postupanja u skladu sa odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, te na odgovornost svih institucija, ustanova i službi da osiguraju adekvatnu zaštitu djeteta, prije svega kroz preventivno djelovanje i prepoznavanje problema. Prepoznavanje raznih oblika nasilja i blagovremeno preduzimanje odgovarajućih mjera podrške je veoma važno po budući psihofizički razvoj djeteta, u čemu je značajna pomoć stručnjaka iz Centra.

Aktivnosti Centra za podršku djeci žrtvama nasilja su od izuzetnog značaja, jer djeca dobijaju adekvatan medicinski tretman i stručnu pomoć ljekara i psihologa. Centar u saradnji sa roditeljima, centrima za socijalni rad i policijom,  pruža podršku čiji je cilj ublažavanje i potpuno otklanjanje traumatskih posledica kod djece, izazvanih nasiljem.

Zajednička je ocjena učesnika okruglog stola, da je potrebno raditi na jačanja i osnaživanja Centra, da bi što veći broj djece dobio što kvalitetniju pomoć.