DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U sklopu realizacije radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici institucije Ombudsmana za djecu posjetili su Osnovnu školu „Ivo Andrić" Kulaši u opštini Prnjavor.

U razgovoru sa predstavnicima škole saznali smo da škola broji  82 đaka u centralnoj školi, koji su rasporedjeni u kombinovane razrede. U školi se redovno provode razne radionice na temu zaštite prava djece. Škola ima koordinatore za aktivosti predviđene Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivnja djece i njih čine pedagog i psiholog škole.

Radionici „Da li znamo šta je nasilje?" prisustvovala su 23 učenika kombinovanog osmog i devetog razreda. Tema im je bila interesantna, aktivno su se uključili u razgovor o vrstama nasilja, njegovim karakteristikama i mogućim posljedicama na žrtve nasilja i svojim komentarima i pitanjima pokazali da o ovoj temi već mnogo znaju.

Na kraju su izrazili želju da se u njihovoj školi održe radionice i na druge teme vezane za zaštitu prava djece.