DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Banja Luci je danas svečano otvoren Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete", jedinstvena ustanova takve vrste u regionu.

Centar se nalazi u banjalučkom naselju Starčevica i namijenjen je za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Centar je kompletno opremljen prostorno, tehnički i kadrovski sa mogućnošću primjene  najsavremenijih metoda u liječenju ranih razvojnih poremećaja kod djece, a u sklopu Centra je i ambulanta za liječenje, njegu i rehabilitaciju.

Djeca sa problemima u razvoju imaju jednake potrebe kao i njihovi vršnjaci, ali zbog određenih smetnji, potrebna im je dodatna pomoć kako bi maksimalno iskoristili svoje potencijale. Centar radi na principu dnevnog zbrinjavanja djece sa poteškoćama, a u njemu se radi rana intervencija, već od uzrasta beba.

Otvaranju Centra prisustvovali su i predstavnice Ombudsmana za djecu Republike Srpske.