DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj, tokom  ovogodišnje Dječije nedjelje posjetio je modrički centar za socijalni rad i sa zaposlenim u Službi za dječiju zaštitu razgovarao o tekućim pitanjima i mogućnostima unapređenja položaja djece u socijalno ugroženim porodicama.

Nakon Centra za socijalni rad posjetio je OŠ „Sutjeska". S direktoricom škole razgovarao je o manifestaciji i  značaju obilježavanja Dječije nedjelje, kao i o aktivnostima i saradnji ove školske ustanove sa Institucijom ombudsmana za djecu.

U drugom dijelu posjete školi, održana je radionica sa đacima prvog odjeljenja osmog razreda, koja je bila posvećena Dječijoj nedjelji. Razgovaralo se i na temu „Da li znamo šta je nasilje?", za koju su se svi složili da je nažalost, često aktuelna i da je zbog toga o nasilju potrebno stalno razgovarti. Najviše pažnje djeca su posvetila pojavi vršnjačkog verbalnog maltretiranja i nasilja, a kroz razgovor su istakli da je ta vrsta nasilja veoma česta pojava. Pokazali su spremnost da se obrate za pomoć u slučaju da zapaze da je neko iz njihove sredine ili oni sami žrtve nasilja.

Na kraju su istakli da im je ovakav način rada bio veoma zanimljiv i koristan i da bi radionicu rado ponovili.