DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ovogodišnji ciklus aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj počeo je posjetom Osnovnoj školi „Obudovac" u Obudovcu koja baštini dugu tradiciju obrazovanja djece u tom kraju, s obzirom na činjenicu da je osnovana davne 1832. godine.

Posjeta školi započela je sastankom sa direktoricom i pedagogicom škole s kojima se razgovaralo o radu škole, realizaciji Nastavnog plana i programa i školskih i vanškolskih aktivnosti koje se odvijaju u školi, sa posebnim naglaskom na aktivnosti koje su usmjerene na prevenciju nasilja. Istaknuta je potreba stalnog rada sa djecom na upoznavanju sa nasiljem, njegovim oblicima i prevencijom, ali i rada usmjerenog na porodicu. Naglašena je vaspitna uloga porodice i „onog što dijete nosi iz porodice", ali i potreba da se u školi, pored obrazovne, pojača i vaspitna uloga škole.

U drugom dijelu posjete, održana je radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?" sa grupom đaka - predstavnika Savjeta učenika i predstavnika odjeljenja-koordinatori za bezbjednost učenika, koje je formirano u okviru programa „Briga za djecu". Djeca su  upoznata sa Institucijom ombudsmana i načinom njenog rada, za koju su iskreno priznali da prvi puta čuju, a aktivnim učešćem u radu su pokazali da ih tema o nasilju i posljedicama koje nasilje može ostaviti veoma interesuje. Sa velikim zanimanjem su učestvovali u radu, pokazali su da znaju da uoče neke posljedice nasilja, a posebno im je bio  zanimljiv razgovor o tome kome i kako da  se obrate i prijave uočeni slučaj nasilja.

Složili su se da je korisno sve što su čuli i saznali i da bi voljeli da ponovo prisustvuju ovakvim radionicama.