DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Posjetom zamjenice ombudsmana za djecu Jovanke Vuković Osnovnoj školi „Jovan Dučić" u Bijeljini, započele su aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

U prvom dijelu posjete organizovan je sastanak sa direktorom i stručnim timom škole na kome se razgovaralo upravo na temu nasilja nad djecom, aktuelnim problemima i načinima rješavanja tih problema u ovoj školi.

Osnovna škola „Jovan Dučić" je gradska škola u Bijeljini, koja sa dva područna odjeljenja u Patkovači i Pučilima, ima ukupno 1154 učenika. U razgovoru je kao značajan problem istaknuta upotreba mobilnih telefona tokom nastave i boravka učenika u školi, što je često uzrok i konflikata i zloupotrebe. U cilju prevazilaženja tog problema, planiraju da u saradnji sa Savjetom roditelja škole, pokrenu inicijativu da učenici ne donose u školu mobilne telefone. U školi funkcioniše tim za borbu protiv nasilja, u čijem sastavu su pored predstavnika škole i predstavnici Centra za socijalni rad i Centra javne bezbjednosti Bijeljina.

U drugom dijelu posjete, sa učenicima VI-3 razreda, na času odjeljenske zajednice, organizovana je edukativna radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Mališani su pokazali interesovanja za temu, aktivno učestvovali i postavljali pitanja. Posebno su bili posvećeni radu u grupama, gdje su sami dočarali pojedine vrste nasilja kroz uloge nasilnika i žrtve, a potom i kako rješiti problem i kome se obratiti za pomoć.

Najznačajniji ishod radionice je svakako činjenica da su učenici spoznali kome se trebaju obratiti za pomoć i da se nasilje ne rješava nasiljem.