DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

 22. godišnja konferencija ENOC-a na temu „Mentalno zdravlje djece: dobrobit i prava djeteta" održana je od 19. do 21. septembra 2018. godine u Parizu. Domaćin konferencije je bila kancelarija francuskog Zaštitnika prava, koju je predstavljala g-đa Geneviève Avenard, zamjenik zaštitnika za djecu.

Program konferencije započeo je prezentacijom međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda, praksi  i iskustava na temu mentalnog zdravlja djece, kao i predstavljanjem najnovijih aktivnosti, izazova i problema sa kojima se susreću članova ENOC-a.

Drugi dan konferencije započeo je prezentacijom mladih savjetnika ENYA o rezultatima  aktivnosti na temu „Govorimo o mentalnom zdravlju djece" i terenskim posjetama učesnika konferencije centru za tinejdžere, centru za ranu medicinsko-socijalnu intervenciju, prijemnom centru za maloljetnike bez pratnje i centru za autizam.

Zadnji dan konferencije bio је posvećen Generalnoj skupštini ENOC-a, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo ENOC-a, utvrđeni prioriteti Мreže ombudsmana za sljedeću godinu, i predstavljena je nova tema za narednu godinu, koja će se baviti digitalnim pravima djece. Na skupštini je usvojena i Izjava ENOC za 2018. godinu pod nazivom „Mentalno zdravlje djece".

Konferenciji su prisustvovali ombudsmani većine zemalja članica ENOC-a, kao i ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović sa saradnicom.