DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

S obzirom da se približavaju oktobarski izbori i da 07.09.2018. godine zvanično započinje predizborna kampanja, Ombudsman za djecu podsjeća da UN Konvencija o pravima djeteta jasno obavezuje da svi subjekti moraju sve svoje aktivnosti koje se tiču djece i u koje su uključena djeca sprovoditi isključivo u najboljem interesu djece, pa tako i tokom održavanja izbora kao jednog od najvažnijeg stuba demokratskog društva.

Ombudsman za djecu upozorava javnost, a naročito političke subjekte i medije da je neprimjereno svako iskorištavanje djece u političke svrhe jer se na taj način grubo povređuju prava djece čija zaštita treba da bude primarni cilj i odgovornost svih nas. Veoma je važno da svi subjekti koji na bilo koji način učestvuju u izborima, a naročito tokom predizbornih aktivnosti pokažu svojim primjerom vlastitu odgovornost i prema društvu u cjelini i prema pojedincu, a posebno prema djeci. Nedopustiva je bilo kakva zloupotreba djece, pa i zloupotreba u predizbornim aktivnostima. Ombudsman za djecu poziva sve političke stranke i kandidate da dobrobit djece bude u fokusu njihovih programa s ciljem da se djeci pruži podsticajno okruženje kako bi se sva djeca razvijala do punog potencijala i izrasla u kreativne i odgovorne članove našeg društva. Svi mi snosimo svoj dio odgovornosti da djeci svojim primjerom pokažemo pravilan put ka svijetu odraslih.

Dragica Radović, ombudsman za djecu