DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U cilju približavanja Institucije građanima, prije svega djeci, Ombudsman za djecu RS će od idućeg mjeseca organizovati uredovne dane u opštini Modriča.

Uredovni dani planirani su jedanput mjesečno i to svakog prvog četvrtka u mjesecu u prostorijama Centra za socijalni rad Modriča, Trg Nemanjića 4, u 10 časova.