DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Dvanaesti jun obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv iskorištavanja djece za rad. Prvi put je obilježen 2002. godine od strane Međunarodne organizacije rada s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece, te protiv svakog oblika izrabljivanja djece.

Bosna i Hercegovina je ratifikovala Konvenciju Međunarodne organizacije rada broj 182 o najgorim oblicima iskorištavanja dječijeg rada, prema kojoj izraz „najgori oblici iskorištavanja dječijeg rada" između ostalog podrazumijeva i rad koji po svojoj prirodi i okolnostima u kojima se obavlja  može biti štetan po zdravlje, sigurnost i moralne osobine djece.

Pravo djeteta na zaštitu od ekonomskog iskorištavanja i obavljanja štetnih poslova prije svega, u funkciji je zaštite zdravlja djeteta, njegovog prava na obrazovanje, zaštite od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, te zalaganje za ostvarivanje prava djeteta na odmor, na igru i druge slobodne aktivnosti.

Jedan od najtežih oblika ekonomske eksploatacije djece je prosjačenje, jer su djeca zatečena u prosjačenju neposredno izložena situacijama koje ugrožavaju njihov život i zdravlje, a ova djeca su direktno žrtve i nasilja i zanemarivanja. Djeci zatečenoj u prosjačenju  trebaju uslovi za pravilan rast i razvoj i za odrastanje u uslovima u kojima se poštuje njihovo dostojanstvo, jer oni su samo djeca.

Pitanje ekonomske eksploatacije djece zahtijeva mnogo veću pažnju nego do sada i bolju koordinaciju i saradnju svih subjekata zaštite - roditelja, vaspitno-obrazovnih ustanova, policije, službi socijalne zaštite, zdravstvenih ustanova, kao i uključivanje i drugih službi u sistem zaštite, kao što su granična policija i inspekcijske službe.