DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Međunarodni dan nedužne djece žrtava nasilja obilježava se 4. juna svake godine, još od 1983. godine, kada ga je proglasila Generalna Skupština Ujedinjenih nacija, sa ciljem podizanja svijesti javnosti  o problemima djece širom svijeta koji su žrtve fizičkog, mentalnog i emocionalnog zlostavljanja.  Obilježavanje ovog dana takođe naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom.

UN Konvencija o pravima djeteta najvažniji je pravni okvir za zaštitu djece, koja obavezuje države članice da preduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitili dijete od svih oblika nasilja, te obezbijedili pravni okvir za poštovanje ljudskog dostojanstva djeteta, fizičkog i psihičkog integriteta, jer  je ostvarivanje ovih prava djeteta ključno za ostvarivanje svih drugih prava djeteta.

Predstavnica Ombudsmana za djecu će danas, tim povodom, u Banjoj Luci prisustvovati zajedničkoj sjednici Savjeta za djecu Republike Srpske, Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici  pod nazivom „Niko ne smije da toleriše nasilje nad djecom", koju organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Tema zajedničke sjednice biće unaprijeđenje programa prevencije i postupanja nadležnih institucija i ustanova u slučajevima nasilja nad djecom, a u cilju suzbijanja i sprečavanja ponavljanja nasilja.

Danas će i u Osnovnoj  školi „Sveti Savа" u Banjoj Luci biti održana manifestacija povodom obilježavanja Međunarodnog dana nedužne djece žrtava nasilja, kojoj će pristustvovati i ombudsman za djecu Dragica Radović.

U Istočnom Sarajevu će istim povodom, u organizaciji Udruženja građana „Ženski interaktivni ruralni centar" u saradnji sa poslanicom u Narodnoj skupštini Danijelom Mrđom, biti održana tribina „Premostimo tišinu", kojoj će prisustvovati i ombudsman za djecu Dragica Radović, a tema ovog događaja će biti zaštita djece i žena žrtava porodičnog nasilja u sarajevsko-romanijskoj regiji.