DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, uz podršku Misije OSCE u BiH, organizovao je u Bijeljini od 23-25.05.2018. godine skup Dani socijalne, porodične i dječije zaštite pod nazivom „Procjena i tretman korisnika socijalne zaštite", na kojem je učešće imala i institucija Ombudsmana za djecu.

Cilj skupa je unaprijeđenje kvaliteta stručnog rada, prepoznavanje dobrih praksi u procjeni i tretmanu korisnika, sa posebnim naglaskom na potrebu i važnost utvrđivanja najboljeg interesa djeteta u postupcima za ostvarivanje njihovih prava, te s tim u vezi i neophodnost izmjena Porodičnog zakona.