DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, u Bihaću  je održana Četvrta godišnja konferencija o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, u čijem radu su učestvovali predstavnici ogana zakonodavne i izvršne vlasti BiH, entiteta, međunarodnih institucija koje djeluju u BiH i nevladinih organizacija.

Učesnike su pozdravili predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH  Borislav Bojić,  šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton i šef Vijeća Evrope u BiH, ambasador Drahoslav Štefanek.

Prvi dan Konferencije razgovaralo se o napretku u realizaciji zaključaka sa prethodnih konferencija i novim izazovima na putu ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, dok je drugi dan  rada Konferencije  bio posvećen trenutnom stanju prihvata izbjeglica i migranata u BiH i  kapacitetima koje BiH ima za smještaj i pružanje pomoći izbjeglicama i migrantima. Prisutni su upoznati i s informacijom o najnovijim dešavanjima u oblasti ljudskih prava u BiH s aspekta prihvata migranata i izbjeglica, te problemima s kojima je naša zemlja suočena zbog nedovoljnih smještajnih, tehničkih, kadrovskih i finansijskih kapaciteta u centrima za migrante i azilante, nepostojanju konkretne strategije pri realizaciji prihvata i zbrinjavanja izbjeglica i migranata, te neodgovarajuće infrastrukture na graničnim prijelazima.