DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci održana je dvodnevna Radionica o povredama djece i bezbjednosti u saobraćaju koju je organizovala Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu  u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci.

Radionica je imala za cilj iniciranje primjene programa u oblasti prevencije i kontrole povreda kod djece, u skladu sa Politikom unapređivanja zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj do 2020. godine, te predstavljanje paketa obuke koji je pripremila Svjetska zdravstvena organizacija.

Radionicu je otvorio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a istoj su, pored predstavnika raznih vladinih institucija i nevladinih organizacija, prisustvovali i predstavnici Ombudsmana za djecu.